MENU

Zbyněk Auer


Projekt technické školky, který podporuje rozvoj a vzdělávání technických oborů pro žáky mateřských škol. V prosinci 2019 byli pozvání žáci MŠ Kotlářská na Fakultu stavební, kde byl připraven pro děti doprovodný program, který zajistil Ústav stavebního zkušebnictví za účasti Studentské komory a AD Group srdcem. V rámci programu byla exkurze po FAST, ukázky „atraktivních“ zkoušek na ústavu SZK a technické omalovánky kontrakčních detailů.