MENU

3K projekt – koncentrace, komunikace, kreativita (nejen pro děti a mládež)


Podpořili jsme 3K projekt, který nabízí osvědčený model aktivace kreativity (včetně improvizace), podpory schopnosti koncentrace a rozvoje komunikačních schopností zaměřený zejména na děti a mládež s využitím procesů hudební improvizace a základů kompozice.

Projekt podporuje i manuální zručnost dětí při výrobě vlastních nástrojů – aktivitu v současnosti stále méně provozovanou – a dále schopnost zobrazit zvuk kresbou (vizualizace zvuku), a to buď jako zobrazení „jak zvuk vzniká“ nebo jeho vizuální reflexí. Obojí výrazně napomáhá rozvoji abstraktního myšlení.

Naprosto zásadní na celém projektu je skutečnost, že žádná z dětmi nabytých výše uvedených  „softskills“ není vázána na svět hudby a je aplikovatelná v jakémkoliv oboru jejich budoucího zaměření (schopnost improvizovat, soustředit se, komunikovat, vést tým, manuálně tvořit, abstrahovat, kriticky myslet, pracovat s časem, veřejně se prezentovat) a vede i k výrazné podpoře kreativity.