MENU

Stromy pro Brno – Střelice u Brna


V rámci dlouhodobého projektu “Stromy pro Brno” se nám podařilo vysadit další lípu srdčitou. Tentokrát výsadba proběhla po dokončení první etapy výstavby bytového domu ve Střelicích u Brna, který měla na starosti naše developerská firma Avrioinvest.

Výsadba proběhla za účasti vedení společností AD Group, pana starosty obce Střelice u Brna a zástupců stavební společnosti Komfort. Věříme, že díky projektu bude strom nejen krášlit okolí výstavby, ale pomůže i v oblasti ochrany přírody a klimatických změn.