MENU

MEDICA Třinec, z.ú. – příspěvek na zakoupení oxygenerátoru


Finančním darem jsem podpořili nákup Oxygenerátoru pro společnost Medica Třinec, z.ú., která provozuje službu paliativní mobilní péče. Pacientům bude oxygenerátor bezplatně zapůjčován do domácího prostředí a napomáhá jim ke snadnějšímu dýchání.