MENU

Pomoc postiženým dětem


Pomoc dětem je jedna z hlavních priorit našeho Nadačního fondu AD Group srdcem.

A bohužel nemocných či postižených dětí, které pomoc potřebují je opravdu mnoho. Již třetím rokem intenzivně spolupracujeme s Verheul neurosenzorickým centrem v Ostravě, které pomáhá dětem s různě závažným kombinovaným postižením.

V roce 2022 jsme takto podpořili 16 dětí, kterým jsem částkou 240 000 Kč pomohli zrealizovat pro ně tak důležité terapie.