MENU

Pomoc postiženým dětem


Pomoc dětem je jedna z hlavních priorit našeho Nadačního fondu AD Group srdcem.

A bohužel nemocných či postižených dětí, které pomoc potřebují je opravdu mnoho. Již třetím rokem intenzivně spolupracujeme s Verheul neurosenzorickým centrem v Ostravě, které pomáhá dětem s různě závažným kombinovaným postižením.

V roce 2022 jsme takto podpořili 16 dětí, kterým jsem částkou 240 000 Kč pomohli zrealizovat pro ně tak důležité terapie.V prosinci 2022 došlo k předání dárkového šeku v hodnotě 30 000 Kč spolku ALSA.

Jeho cílem je pomáhat a usnadňovat život lidem trpícím nervosvalovým onemocněním ALS. Jedná se tak o další projekt, který jsme podpořili v rámci našeho Nadačního fondu AD Group srdcem.Na začátku října proběhlo historicky první „Setkání přátel a business partnerů AD Group“.

Součástí této příjemné akce byla také dražba stromů, jejíž výtěžek putoval přímo na transparentní účet našeho Nadačního fondu AD Group srdcem, kde budou peníze dále rozděleny potřebným. Celkem se na této akci podařilo vybrat 172 000 Kč.

Podpory si vážíme a moc děkujeme za podporu všem dražitelům. Ve spolupráci s jednou z firem skupiny AD Group s firmou RELYCON se nám podařilo vytvořit bezbariérovou koupelnu pro Verunku a její maminku.

Nevhodná dispozice a překážející vana velice znesnadňovala jejich každodenní život.

Rekonstrukce koupelny spočívala v kompletním vybourání stávající koupelny. Vstupní dveře se rozšířily a jejich otočením jsme docílili vhodnějšího přístupu a dispozice pro vjezd vozíku. Do nové a celkově velmi stísněné koupelny se nám podařilo umístit prostorný bezbariérový sprchový kout, který si vyžádal drobné úpravy ZTI. Celá koupelna byla nově zaizolována, obložena a vybavena zařizovacími předměty. Vybudování bezbariérového přístupu byla priorita pro Verunčino pohodlí.

Přejeme Verunce mnoho spokojenosti v novém prostoru.V červnu 2021 se jižní Moravou prohnalo tornádo a bralo s sebou vše bez milosti. Mnoho rodin se během pár minut ocitlo bez střechy nad hlavou. Hrůzostrašnou scenérii okolí umocňovala navíc poničená auta, zpustošená pole a trosky domů.

V rámci nadačního fondu AD Group Srdcem vznikla myšlenka pomoci konkrétním lidem uspořádáním sbírky. Zaměstnanci firem skupiny AD Group měli možnost vybrat lidi ze svého okolí, které neštěstí postihlo. Díky solidaritě našich zaměstnanců společně s příspěvkem od nadačního fondu AD Group srdcem se podařilo vybrat částku 152 600 Kč, která byla rozdělena mezi 7 rodin.

Přejeme všem postiženým rodinám, ať se jejich život co nejdříve vrátí do normálního rytmu.Moc si vážíme nelehké práce, kterou doktoři a sestry teď mají na ramenou. Jako poděkování jsme přes Nadační fond AD Group srdcem rozvezli na covidová oddělení Fakultní nemocnice Brno a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně cukroví od našich cukrářek z hotelu Maximus Resort. Děkujeme zároveň naší kolegyni Helči Flodrové ze společnosti Arch.Design, která je dobrovolnicí právě v Fakultní nemocnici v Brně a už druhým rokem zde předání cukroví na covidovém oddělení koordinuje. Přejeme všem krásné a poklidné Vánoce a hodně zdraví do nového roku.V rámci Nadačního fondu AD Group srdcem jsme částkou 25 000 Kč podpořili sen malého kluka, který měl rád fotbal, ale který bohužel nemohl již svůj sen zrealizovat.

První zářiový víkend proběhl ve Fotbalovém centru mládeže v Brněnských Ivanovicích již třetí ročník charitativního fotbalového turnaje Domčův sen. Součástí akce je nejen fotbalový turnaj pro chlapce a dívky, ale také bohatý doprovodný program pro rodiny s dětmi. Cílem charitativní akce Domčův Sen je podpořit NFDO Krtek, který dlouhodobě podporuje pacienty dětské onkologie v Brně.Finančním darem jsem podpořili nákup Oxygenerátoru pro společnost Medica Třinec, z.ú., která provozuje službu paliativní mobilní péče. Pacientům bude oxygenerátor bezplatně zapůjčován do domácího prostředí a napomáhá jim ke snadnějšímu dýchání.V rámci dlouhodobého projektu “Stromy pro Brno” se nám podařilo vysadit další lípu srdčitou. Tentokrát výsadba proběhla po dokončení první etapy výstavby bytového domu ve Střelicích u Brna, který měla na starosti naše developerská firma Avrioinvest.

Výsadba proběhla za účasti vedení společností AD Group, pana starosty obce Střelice u Brna a zástupců stavební společnosti Komfort. Věříme, že díky projektu bude strom nejen krášlit okolí výstavby, ale pomůže i v oblasti ochrany přírody a klimatických změn.Podpořili jsme 3K projekt, který nabízí osvědčený model aktivace kreativity (včetně improvizace), podpory schopnosti koncentrace a rozvoje komunikačních schopností zaměřený zejména na děti a mládež s využitím procesů hudební improvizace a základů kompozice.

Projekt podporuje i manuální zručnost dětí při výrobě vlastních nástrojů – aktivitu v současnosti stále méně provozovanou – a dále schopnost zobrazit zvuk kresbou (vizualizace zvuku), a to buď jako zobrazení „jak zvuk vzniká“ nebo jeho vizuální reflexí. Obojí výrazně napomáhá rozvoji abstraktního myšlení.

Naprosto zásadní na celém projektu je skutečnost, že žádná z dětmi nabytých výše uvedených  „softskills“ není vázána na svět hudby a je aplikovatelná v jakémkoliv oboru jejich budoucího zaměření (schopnost improvizovat, soustředit se, komunikovat, vést tým, manuálně tvořit, abstrahovat, kriticky myslet, pracovat s časem, veřejně se prezentovat) a vede i k výrazné podpoře kreativity.