MENU

Nadační fond AD Group Srdcem pomáhá


Dlouhodobě podporujeme malé pacienty ve Verheul Neurosensory Centre v Ostravě a dosud jsme díky našemu Nadačnímu fondu AD Group přispěli na léčbu více než 40 dětem. ❤️❤️

Jedním z našich malých hrdinů je i šestiletý Petr. Díky našemu příspěvku mohl Péťa absolvovat intenzivní individuální neurosenzorickou terapii trvající 4 týdny. Jeho stav se výrazně zlepšil a co je ještě důležitější, došlo k pokroku v rozvoji jeho řečového projevu.

„Můžeme mu teď mnohem lépe rozumět, což je pro nás téměř zázrak. Před třemi lety, kdy mu byla diagnostikována porucha autistického spektra, nám řekli, že možná nikdy nebude mluvit. Tohle je pro nás opravdový zázrak. I když možná nemá slova jako jeho vrstevníci, jsme vděční, že nám dokáže sdělit, co potřebuje. S celého srdce děkujeme,“ sdílí Jaroslava, Petrova maminka.

Každý z těchto úspěchů nás vždy velmi potěší a zároveň nás ubezpečí, že to, co děláme, má velký smysl.

Přejeme Péťovi a celé rodině hodně sil a my budeme i nadále pokračovat v naší misi pomáhat těm, kteří to nejvíce potřebují. ❤️Pomoc dětem je jedna z hlavních priorit našeho Nadačního fondu AD Group srdcem.

A bohužel nemocných či postižených dětí, které pomoc potřebují je opravdu mnoho. Již třetím rokem intenzivně spolupracujeme s Verheul neurosenzorickým centrem v Ostravě, které pomáhá dětem s různě závažným kombinovaným postižením.

V roce 2022 jsme takto podpořili 16 dětí, kterým jsem částkou 240 000 Kč pomohli zrealizovat pro ně tak důležité terapie.V prosinci 2022 došlo k předání dárkového šeku v hodnotě 30 000 Kč spolku ALSA.

Jeho cílem je pomáhat a usnadňovat život lidem trpícím nervosvalovým onemocněním ALS. Jedná se tak o další projekt, který jsme podpořili v rámci našeho Nadačního fondu AD Group srdcem.Na začátku října proběhlo historicky první „Setkání přátel a business partnerů AD Group“.

Součástí této příjemné akce byla také dražba stromů, jejíž výtěžek putoval přímo na transparentní účet našeho Nadačního fondu AD Group srdcem, kde budou peníze dále rozděleny potřebným. Celkem se na této akci podařilo vybrat 172 000 Kč.

Podpory si vážíme a moc děkujeme za podporu všem dražitelům. Ve spolupráci s jednou z firem skupiny AD Group s firmou RELYCON se nám podařilo vytvořit bezbariérovou koupelnu pro Verunku a její maminku.

Nevhodná dispozice a překážející vana velice znesnadňovala jejich každodenní život.

Rekonstrukce koupelny spočívala v kompletním vybourání stávající koupelny. Vstupní dveře se rozšířily a jejich otočením jsme docílili vhodnějšího přístupu a dispozice pro vjezd vozíku. Do nové a celkově velmi stísněné koupelny se nám podařilo umístit prostorný bezbariérový sprchový kout, který si vyžádal drobné úpravy ZTI. Celá koupelna byla nově zaizolována, obložena a vybavena zařizovacími předměty. Vybudování bezbariérového přístupu byla priorita pro Verunčino pohodlí.

Přejeme Verunce mnoho spokojenosti v novém prostoru.V červnu 2021 se jižní Moravou prohnalo tornádo a bralo s sebou vše bez milosti. Mnoho rodin se během pár minut ocitlo bez střechy nad hlavou. Hrůzostrašnou scenérii okolí umocňovala navíc poničená auta, zpustošená pole a trosky domů.

V rámci nadačního fondu AD Group Srdcem vznikla myšlenka pomoci konkrétním lidem uspořádáním sbírky. Zaměstnanci firem skupiny AD Group měli možnost vybrat lidi ze svého okolí, které neštěstí postihlo. Díky solidaritě našich zaměstnanců společně s příspěvkem od nadačního fondu AD Group srdcem se podařilo vybrat částku 152 600 Kč, která byla rozdělena mezi 7 rodin.

Přejeme všem postiženým rodinám, ať se jejich život co nejdříve vrátí do normálního rytmu.