MENU

Nadační fond

AD Group srdcem

Transparentní účet 123-249260297/0100

O nadačním fondu

Nadační fond AD Group srdcem vznikl v roce 2019 a jeho posláním je pomoc potřebným. Vyhledáváme, podporujeme a realizujeme smysluplné projekty, jejichž cílem je pomoci těm, kteří to nejvíce potřebují – ohroženým, nemocným či handicapovaným dětem, dospělým i seniorům, případně jinak sociálně či zdravotně znevýhodněným osobám v našem okolí. Zároveň se aktivně zaměřujeme na ochranu životního prostředí.

Tento program vznikl pod záštitou skupiny AD Group, zastřešující 13 firem, které jsou zároveň aktivními podporovateli. Chceme v okolí našich firem pomáhat těm, kteří to opravdu potřebují. Zajímá nás každý konkrétní příběh.

Jak to funguje

Znáte ve svém okolí někoho, kdo naši pomoc potřebuje, nebo byste potřebovali pomoci přímo Vy?

Stačí splnit těchto pár kroků:

1. Vyplnit a podepsat žádost o příspěvek
2. Odeslat ji na email: info@adgroupsrdcem.cz

Projekty, které prostřednictvím nadačního fondu podpoříme budeme vybírat průběžně, prostřednictvím správní rady a budeme Vás o nich informovat na našem webu.

Podporují nás

Chcete se také podílet na podpoře potřebných?

Můžete se zapojit prostřednictvím našeho transparentního účtu 123-249260297/0100.
Každá částka se počítá.

Stromy pro Brno

Dlouhodobý projekt, jehož cílem je vzdělávat děti v oblasti ochrany přírody, klimatických změn a možných řešení.

Tento projekt se bude skládat z jednotlivých akademií, jejichž součástí bude vždy přednáška, interaktivní workshopy a následně sázení stromů v Brně a blízkém okolí. Každé akademie se může zúčastnit až 80 dětí a našim cílem je v pravidelných intervalech je opakovat a rozšiřovat mezi nimi tímto způsobem povědomí o ochraně životního prostředí.